กิจกรรม ของ อบต.คอนสาร

    กิจกรรมปลูกป่าโล่ใหญ่

โพสต์5 พ.ย. 2561 20:44โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ


กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2561

โพสต์5 พ.ย. 2561 20:36โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
วันปิยะมหาราช 2561

โพสต์5 พ.ย. 2561 20:22โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
งานบบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร 2561

โพสต์5 พ.ย. 2561 20:18โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
วันธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

โพสต์5 พ.ย. 2561 20:11โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ


วันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2561)

โพสต์5 พ.ย. 2561 19:35โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 20:05 ]

โครงการอุปสมบทหมู่ 109 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2560

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:16โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2560 00:03 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารร่วมกับอำเภอคอนสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดการดำเนินโครงการอุปสมบทหมู่ 109 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100วัน) วันที่ 18 - 29 มกราคม 2560 ณ วัดถาวรชัยศิริ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์8 ก.ย. 2560 01:27โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2560 00:06 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]
1-10 of 21