จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โพสต์11 ก.พ. 2565 00:30โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น.
นาย วรกิจ รัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร
นางสาว สายทอง บัวดี กำนันตำบลคอนสาร
และกองสวัสดิการสังคม อบต. คอนสาร
ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลคอนสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการภายในเขต อบต.คอนสาร
ซึ่งอยู่ในมาตรการควบคุมโรคโควิด-19
Comments