การเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

โพสต์5 เม.ย. 2565 01:21โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2565 01:24 ]


นายวรกิจ รัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ได้มอบหมายให้ งานสาธารณสุขฯ/งานป้องกันฯ/พขรฯ เข้าร่วมกิจกรรม Kik Off โดยการนำรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) และเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
ณ ลานที่ว่าการอำเภอคอนสาร (หลังใหม่)
ą
kik3.jpg
(219k)
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
5 เม.ย. 2565 01:21
ą
kik5.jpg
(282k)
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
5 เม.ย. 2565 01:21
Comments