โครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน

โพสต์5 เม.ย. 2565 01:40โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.30 น.
นายวรกิจ รัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ได้มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ เทียนศักดิ์ รองนายกฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน " สืบสาน รักษา ต่อยอด " ณ ฝายบ้านห้วยแก้ว ม.1 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
Comments