กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โพสต์11 ก.พ. 2565 00:50โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น.
นาย วรกิจ รัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารได้มอบหมายให้ นาย อนุสรณ์ เทียนศักดิ์ รองนายกฯ นาง ทองร้อย น้อยลา รองนายกฯ นาง ชื่นกมล จันทร์สนาม รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมคณะสมาชิกสภา อบต. คอนสาร
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อท้องถิ่นของแต่ชุมชนให้ดีขึ้น และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกดอกไม้บริเณจุดเช็คอิน ทำรั้วมะพร้าวบริเวณตลาดลานใจไทคอนสาร
โดยมี ท่านเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานในพิธี นางสาว สายทอง บัวดี กำนันตำบลคอนสาร
นาง ชุติกาญจน์ รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำ้พุปางวัว สภ.คอนสาร\ หัวหน้าส่วนราชการ\ ผู้นำทุกหมู่บ้าน\พ่อค้าแม่ค้าสี่แยกตลาดคอนสาร\อสม.\ชุมชนตำบลคอนสาร ณ ถนน Romantic Road จุดเช็คอิน ตลาดลานใจไทคอนสาร คอนสารเมืองแห่งความสุข”
Comments