ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับครัวเรือนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

โพสต์11 ก.พ. 2565 01:00โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2565  ท่านรองอนุสรณ์ เทียนศักดิ์ นาง เกษร สุริยวงค์ เลขาฯ\กองสาธารณสุขฯ\งานป้องกันฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับครัวเรือนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  บ้านเลขที่ 77 หมู่ 5  บ้านคลองบอน ผู้ที่กักตัวและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19
Comments