มอบน้ำดื่มในงานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร

โพสต์5 เม.ย. 2565 01:30โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ


วันที่ 31 มี.ค 2565​
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร โดยนายวรกิจ รัตนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ เทียนศักดิ์ รองนายกฯ
นางทองร้อย น้อยลา รองนายกฯ
นายจักรพันธ์ สอนสะอาด ส.อบต.
เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอคอนสาร ณ วัดเจดีย์ เพื่อสนับสนุนให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร
Comments