มอบถุงยังชีพผู้กักตัวกลุมเสี่ยง

โพสต์5 เม.ย. 2565 01:34โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ


วัน พุธ ที่ 30 มีนาคม 2565
นายวรกิจ รัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร มอบหมายให้นางเกษร สุริยะวงค์ เลขานุการฯ/กองสาธารณสุขฯ/อสม.ตำบลคอนสาร
ลงพื้นที่และได้นำถุงยังชีพมอบให้ประชาชน หมู่ 9,หมู่ 2 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด -​ 19 ที่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค โควิด-19 อย่างเคร่งครัด
Comments