มอบถุงยังชีพผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงในเขตตำบลคอนสาร

โพสต์5 เม.ย. 2565 01:27โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ


วัน จันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565
นายวรกิจ รัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารมอบหมายให้ นายอนุสรณ์ เทียนศักดิ์ รองนายกฯ
นางทองร้อย น้อยลา รองนายกฯ/ กองสาธารณสุขฯ/งานป้องกันฯ/อสม.ตำบลคอนสาร มอบถุงยังชีพผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดโควิด 19 หมู่ 9,หมู่ 3,หมู่ 8
จำนวน 8 ครัวเรือน
ตามที่ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชน และอสม.ตำบลคอนสาร
Comments