มอบถุงยังชีพ วัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565

โพสต์5 เม.ย. 2565 01:38โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

นายวรกิจ รัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ได้มอบหมายให้ นางทองร้อย น้อยลา รองนายกฯ นางเกษร สุริยะวงค์ เลขานุการฯ และงานป้องกันฯ/อสม.ตำบลคอนสาร มอบถุงยังชีพผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดโควิด 19 หมู่ 8,หมู่ 6 จำนวน 4 ครัวเรือน
Comments