งานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์5 เม.ย. 2565 00:49โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2565 00:58 ]ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดังงา/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุปางวัว ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
ให้กับเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา
ą
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
5 เม.ย. 2565 00:56
ą
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
5 เม.ย. 2565 00:57
ą
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
5 เม.ย. 2565 00:57
ą
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
5 เม.ย. 2565 00:56
ą
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
5 เม.ย. 2565 00:57
ą
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
5 เม.ย. 2565 00:57
Comments