รับผู้ป่วยเข้าศูนย์ CI ที่วัดคอนสารวนารามและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ วัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565

โพสต์5 เม.ย. 2565 01:50โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
นายวรกิจ รัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ได้มอบหมายให้ งานป้องกันฯ อบต.คอนสาร รับผู้ป่วยเข้าศูนย์ CI ที่วัดคอนสารวนาราม บ้านน้ำพุปางวัว หมู่ที่ 8 จำนวน 3 ราย และได้มอบหมายให้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลคอนสาร ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ covid 19
Comments