ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์29 ส.ค. 2562 21:51โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

ประกาศองค์การยริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองบอน (ทางเข้าวัดมงคลศรี-สะพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์31 ก.ค. 2562 19:24โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2562 19:25 ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองบอน (ทางเข้าวัดมงคลศรี-สะพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1-4 of 4