ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์13 พ.ย. 2562 23:02โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น เนื่องจากทำรายการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันปีงบประมาณ 2562 องคืการบริหารส่วนตำบลคอนสาร จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย