ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์13 พ.ย. 2562 23:06โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563