ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์29 เม.ย. 2563 02:08โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมูที่ 8 บ้านน้ำพุปางวัว (รอบตลาด)
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
29 เม.ย. 2563 02:08
Comments