ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อโครงการจัดวื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)

โพสต์21 ก.ย. 2564 00:24โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
ตามที่องค์การบริหารสวนตำบลคอนสาร ได้มีหนังสือเชิยชวนสำหรับ โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) โดยวิธีคัดเลือก นั้น
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
21 ก.ย. 2564 00:24
Comments