ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน

โพสต์26 ส.ค. 2564 20:42โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร วงเงินงบประมาณ 2,400,000 บาท
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
26 ส.ค. 2564 20:42
Comments