ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองบอน (ทางเข้าวัดมงคลศรี-สะพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์31 ก.ค. 2562 19:24โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2562 19:25 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองบอน (ทางเข้าวัดมงคลศรี-สะพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
6 ส.ค. 2563 01:36
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
31 ก.ค. 2562 19:24
Comments