ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

โพสต์25 มิ.ย. 2564 01:33โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2564
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
25 มิ.ย. 2564 01:33
Comments