อบต.คอนสาร รับสมัครสอบคัดเลือกสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร

โพสต์14 ก.ค. 2558 01:36โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) สมัครด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร 

Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
14 ก.ค. 2558 01:36
Comments