ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)

โพสต์25 พ.ย. 2561 23:37โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2561 23:38 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
25 พ.ย. 2561 23:37
Comments