ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์25 มี.ค. 2565 01:20โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร จำนวน 3 ศูนย์ ได่แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุปางวัว จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อรับสมัครได้ที่ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว
Comments