ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 6

โพสต์27 ส.ค. 2558 01:53โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในนสายงานบริหาร ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
27 ส.ค. 2558 01:53
Comments