ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 6

โพสต์14 ก.ย. 2558 02:56โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) 
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
14 ก.ย. 2558 02:56
Comments