ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.4

โพสต์13 ต.ค. 2558 14:03โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารมีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4  ราคากลางงานก่อสร้าง 1,415,000 บาท  ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลัง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 หรือ โทร.0-4487-6182
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
13 ต.ค. 2558 14:03
Comments