ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

โพสต์10 ก.ย. 2562 00:45โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน) ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (E-bidding)  ลงวันที่ 10 กันยายน 2562
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
10 ก.ย. 2562 00:45
Comments