สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

โพสต์4 เม.ย. 2565 19:42โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2565 20:14 ]
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนโดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ  e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:43
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:47
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:47
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:47
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:49
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:49
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:49
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:49
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:43
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:44
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:44
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:45
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:45
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:46
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:46
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:46
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 19:42
Comments