แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS

โพสต์17 มิ.ย. 2563 20:25โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2564 19:24 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร   ขอความร่วมมือบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)ประจำปี 2564 ผ่านระบบ ITAS

วิธีเข้าระบบ ITAS

เข้าระบบโดยใช้ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/1jd5ox หรือ

เข้าใช้ระบบโดยการสแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการดำเนินงานของเรา          

Comments